خدمات › سرورهای مجازی و اختصاصی › سرور اختصاصی 

سرور اختصاصی

جهت ارسال هرگونه درخواست شامل رفع اشکال، تمدید خدمات Host و Domain، مشاوره ویا ارسال نظرات و پیشنهادات، از این فرم استفاده نمایید.

جدول مقایسه ای انواع سرور اختصاصی

CPU
     AMD Opteron 4386
     AMD Opteron 4386
  AMD Opteron 4334
Intel i5 2300
Intel i3 2130
Intel Xeon W3565
Intel Xeon W3530
Intel Xeon W3520
Intel i7 950
Intel i7 930
Intel i7 920
Intel Xeon E3 1245v2
Intel Xeon E3 1245v2
Intel Xeon E3 1225v2
Intel Xeon E3 1225v2
Intel Atom N2800
Cores
16c/ 16t
8c/ 8t
6c/ 6t
4c/ 4t
2c/ 4t
4c/ 8t
4c/ 8t
4c/ 8t
4c/ 8t
4c/ 8t
4c/ 8t
4c/ 8t
4c/ 8t
4c/ 4t
4c/ 4t
4c/ 4t
Freq.
  3.1 GHz+
  3.1 GHz+
3.1 GHz+
  2.8 GHz+
  3.4 GHz+
  3.2 GHz+
  2.8 GHz+
  2.66 GHz+
  3.06 GHz+
  2.80 GHz+
  2.66 GHz+
  3.4 GHz+
  3.4 GHz+
  3.2 GHz+
  3.2 GHz+
  1.86 GHz+
Memory
128 GB DDR3
64 GB DDR3
32 GB DDR3
16 GB DDR3
8 GB DDR3
48 GB DDR3
48 GB DDR3
48 GB DDR3
48 GB DDR3
48 GB DDR3
48 GB DDR3
32 GB DDR3
32 GB DDR3
32 GB DDR3
32 GB DDR3
4 GB DDR3
Disk
2 x 2 TB SATA3
2 x 2 TB SATA3
2 x 2 TB SATA3
6 x 4 TB SATA3
2 x 4 TB SATA3
2 x 2 TB SATA3
2 x 2 TB SATA3
2 x 2 TB SATA3
2 x 2 TB SATA3
2 x 2 TB SATA3
2 x 2 TB SATA3
2 x 120 GB SSD
2 x 2 TB SATA3
2 x 120 GB SSD
2x 2 TB SATA3
2x 500 GB SATA2
RAID
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Hard
Hard
Soft
Soft
Network
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
1 Gbs
100 Mbs
Bandwidth
500 Mbs
500 Mbs
500 Mbs
not guaranteed
not guaranteed
200 Mbs
200 Mbs
200 Mbs
200 Mbs
200 Mbs
200 Mbs
200 Mbs
200 Mbs
200 Mbs
200 Mbs
Up time
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
KVM IP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

ورود مشترکان

ایمیل:

رمز عبور:

برای دریافت مشخصات کاربری خود پست الکترونیک اشتراک خود را در فرم زیر وارد نمایید.


برنامه نویسی وب